פינוי גוש קטיף

בזמן פינוי גוש קטיף הושארו חיות רבות מאחור, עמותת תנו לחיות לחיות יזמה מבצע חילוצם והבאתם למקומות בטוחים. החיות פוזרו בפינות חי או נמסרו לאימוץ.